Gutekorn - ursprungliga spannmål från Gotland

Gutekorn är en ekonomisk förening som vill främja bevarandet av ursprungliga gotländska sädesslag genom odling, utveckling och förädling.

Läs mer om vår verksamhet och våra aktiviteter på vår blogg.

Krav