Ursprungliga spannmål från Gotland

odlat av

ekologiskt certifierade bönder

Glada odlare - glada bagare och kockar - glada konsumenter

Gutekorns vision är att föra vidare den kunskapen och glädjen vi samlat på oss under åren där vi fått chansen att arbeta med de ursprungliga spannmålen. Vi hoppas att fler kan få uppleva naturens kraft på en helt ny nivå tillsammans med oss.


Under de år som vi har undersökt och arbetat med dessa sorter av vete insåg vi snabbt att det fanns potential att utvinna det på flera sätt inom matlagning och bakning. Vi har lyckats hitta många fantastiska egenskaper och söker ständigt efter fler nya användningsområden. Detta gör det ännu viktigare för oss att ge tillbaka till moder jord genom att upplysa samt utbilda fler odlare, bagare, kockar och konsumenter om hur stor skillnad vi kan göra både för oss själva, men framförallt för vår planet. 


Gutekorn har stöd ifrån EU för projektet "Gutekorn- Nytt geografiskt matvarumärke"

Hållbart jordbruk för framtidens generationer

Vi strävar efter att främja hållbart jordbruk och säkerställa en hållbar och produktiv matproduktion för att skapa en bättre framtid för kommande generationer.

Miljövänliga metoder

Vi använder hållbara jordbruksmetoder för att minska miljöpåverkan och bevara naturen för kommande generationer.

Forskning och innovation

Vi investerar i forskning och utveckling av innovativa lösningar för att förbättra produktiviteten och minska resursanvändningen inom jordbruket.

Stöd till lantbrukare

Vi erbjuder rådgivning till lantbrukare för att främja deras utveckling och hållbara drift.

Så kul att ha just dig här!