Från start till där vi är idag

En världssensation blir funnen


Vete härstammar från Arabvärlden, även kallad " Den gyllene halvmånen" tack vare dess bördiga marker. Där går att hitta spår av enkorn från ca 15 000 år tillbaka i tiden vilket gör att det är det äldsta vetet vi känner till, än så länge. För att ge det lite perspektiv så lämnade inlandsisen Sverige för ca 10 000 år sedan. Efter en inventering i Sverige på 60-talet under ledning av Haakom Hjälmqvist så hittades på Gotland fler ursprungliga sorter. Han lyckades hitta olika typer av vete exempelvis Enkorn, Emmer, Speltvete/Dinkel och Borstvete och av dem många olika linjer. Vid den tiden växte spannmålen på samma åker. Efter upptäckten glömdes de bort lämnades orörda i ytterligare 30-35 år innan det hände något mer. År 1995 insåg forskaren vid SLU Hans Larsson vilken världssensation denna upptäckt faktiskt var och tog omedelbart tag i lösningen. Han började odla de olika spannmålen på separata åkrar på olika typer av mark för att utforska dess olika egenskaper.

Skatten från Ardre


På bilden syns Kaupungs Gård i Ardre, där de kvarvarande spillrorna av de ursprungliga sorterna som tidigare odlats för sin goda smak hittades.

Dåvarande ägaren, Ragnar Pettersson, hade Enkorn, Emmer, Spelt och Borstvete i samodling på gården. De tre förstnämda sorterna är

kända på Gotland sedan järnåldern. Man hittade dessa sorter i fält som senast 1965 hos familjen Pettersson, vilket är unikt i Sverige. 

Ardre (Ardrum på 1300-talet) har oklar tolkning. Det har sammankopplats med redskapet årder (plog). Det kan syfta på en jordbit som plöjts upp med årder – eller en naturformation som påminner om ett årder. Ardre med dess bebyggelse är en av Gotlands mest välbevarade bygder. Exempelvis finns här flera storbyggda parstugor i två våningar från 1700- och 1800-talet. Gunfjauns kapell är en av de mest kända fornmiljöerna i Ardre socken. Här går också att avläsa den gotländska historien från stenålder till 1800-talets utdikningar och laga skifte. Odlingslandskapet i Ardre präglas av småskaligt åkerlandskap med hedbeten i väster och öppen lövskog i sydost.

Verner Ragnar Petterson och hans hustru

Maria Elisabet Pettersson f. Ardgren

En förvaltning föds


Under en Fältvandring ledd av Bo Pettersson , 2007, medverkade bland annat Sten Rosvall (odlare), Riina Noodapera (kulturmat), och Curt Niklasson (idag ordförande i Gutekorn). De uråldriga spannmålen vajade i vinden under solglimret och där föddes iden - Gutekorn, att äga, skydda och förvalta ett selekterat ursprungligt sortmaterial av spannmål som härstammar från Gotland. Vid den tiden fanns enbart små partier av veten men år 2008 började föreningen Gutekorn testa sig fram hur det gick att få fram den fulla potentialen genom framförallt brödbak och matlagning. Till en början med enstaka hektar som idag vuxit sig till omkring 100 hektar att grönska på.

På våra fältvandringar bjuder vi på inspirerande och informativa samtal med en större inblick i vårat arbete, där är alla varmt välkommna. Tid och plats varirera från år till år där är det odlingarna av kulturspannmålen som styr. Är du intrreserad av att veta mer och vill skicka en intresseanmänan om nästkommande fältvandring går det bra att skicka frågan via mejl till oss.

Styrelsen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga, skydda och förvalta ett selekterat ursprungligt sortmaterial av spannmål som härstammar från Gotland. Föreningen skall genom avtal med medlemmarna, tillhandahålla sortmaterial, handla med spannmål samt bearbeta marknaden under gemensamt namn. Föreningen arbetar med utveckling, forskning, nya (nygamla) sorter och nya produkter tillsammans med andra aktörer och förser odlarna med intressant sortmaterial samt därmed förenlig verksamhet.


Till medlem kan antas envar som är certifierad ekologisk odlare på Gotland samt andra intresserade aktörer som främjar föreningens syften. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen. Medlem som lämnat föreningen har rätt att på begäran återfå sin insats enligt 4:e kap i Lagen om ekonomiska föreningar. Från och med 2017/2018 behöver inte Gutekorn något KRAV certifikat som förening eftersom föreningen inte har något gemensamt lager. Krav-certifikaten gäller numera varje odlare/gård istället.